اموزش ریاضی اول دبیرستان

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ جمعه پانزدهم مرداد ۱۳۸۹ توسط محمدپیرقلی


  فصل دوم - بخش سوم : تجزيه چند جمله اي ها


بزرگترين مقسوم عليه مشترك و كوچكترين مضرب مشترك :


هر گاه بخواهيم بين يك دسته چند جمله اي بزرگترين مقسوم عليه مشترك و كوچكترين مضرب مشترك تعيين كنيم قاعده به ترتيب زير است:
الف – هر يك از چند جمله ايها را به حاصل ضرب عوامل اول تجزيه نماييم.
ب – براي بدست آوردن بزرگترين مقسوم عليه مشترك از هر عامل مثل هم يكي را با توان كوچكتر نوشته و در هم ضرب مي نمائيم.
ج – براي بدست آوردن كوچكترين مضرب مشترك از هر عامل مثل هم يكي را با توان بزرگتر و عوامل غيرمشترك را عيناً نوشته و در هم ضرب مي نمائيم.


تعيين بزرگترين مقسوم عليه مشترك دو تا يك جمله اي :
بزرگترين مقسوم عليه دو تا يك جمله اي، يك جمله اي مي باشد بطوريكه ضريب عددي آن بزرگترين مقسوم عليه مشترك ضرائب عددي آن دو يك جمله اي است و قسمت حرفي آن مساوي است با حاصل ضرب متغيرهاي مشترك بين يك جمله ايها با كمترين نمايي كه در آن يك جمله ايها براي هر متغير وجود دارد.

 

روش هاي تجزيه :
الف) فاكتورگيري :
در اين روش از خاصيت پخش ضرب نسبت به جمع استفاده مي كنيم به شرطي كه جمله هاي يك چند جمله اي عامل مشتركي غير از يك داشته باشد.
وقتي عبارت ax+ab را به اين صورت مي نويسند:

(ax+ab=a(x+b
مي گويند از عامل مشترك a فاكتور گرفته شده است.
 


ب) روش دوم : تجزيه به كمك اتحادها:
براي تجزيه ي بعضي از چند جمله ايها مي توانيم از اتحاد استفاده كنيم.
 


ج) روش سوم : دسته بندي
گاهي براي تجزيه چند جمله اي تركيبي از روش هاي فاكتورگيري و استفاده از اتحادها بكار مي رود.
 

مانند : عبارت هايax + ay + 7x + 7y  , ax2 - ay2  را تجزيه كنيد.

 

ax 2- ay2 = a(x2 - y2) = a(x-y)(x+y)

ax + ay +7x +7y = a(x+y) +7(x+y) = (x+y)(a+7)  (تمرين هاي كتاب صفحات : 67،68،70) بدون پاسخ

1 – بزرگترين مقسوم عليه مشترك بين هر دسته از يك جمله ايها زير را تعيين كنيد.

10x2 , 35x (الف      
20x2y , 16xy2  
8a2x3 , a2x , 13a2x2  
21x2y 3, 14x3y 2,35x4y  


 

2 – چند جمله ايها زير را تجزيه كنيد.
 

25x4 + 30x3 +9x2 (الف      
5c -10x+ac-2ax  
na+3b+nb+3a  
c2y - 6c +9 -t2  
(x+2)(x2+25)-10x2 -20x2  

3 – كداميك از عبارتهاي زير با ضرايب صحيح قابل تجزيه است.
 

الف) x2-3

ب) x2+4

ج) t2 -9t+14

4- اگرy - y -1 يكي از عاملهاي y 4-3y2 +1  باشد عامل ديگر آن را تعيين كنيد.

 

      5-اگر (a-b)2 +(b-c)2 +(c-a)2=0 نشان دهید:

a=b=c


6 – بزرگترين مقسوم عليه مشترك و كوچكترين مضرب مشترك براي هر دسته از چند جمله ايها ي زير را تعيين كنيد.
 

t2 -4, 3t2+18t+24 (الف      
5a2-ab , 3a2 +6ab  
x2+6x+9 ,x(x+3), 5(x2-9)  
x2 +2x ، x2-4  
 

    


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک


قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

download

چت

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا